Aksi Ari Lesmana di hadapan ribuan penonton Kediri